Bitix cryptocurrency

Hybrid PoS/PoW cryptocurrency